KOSZYK JEST
PUSTY

Kurs "Duet"

CENA: 300,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Kurs
Kurs
Opis przedmiotu

http://www.monika-kursy.pl/

10-miesięczny kurs 2 języków - angielskiego i hiszpańskiego.

Jest dedykowany osobom pracującym w branży turystycznej lub pośrednio związanym z turystyką, podróżami. Przydatny osobom podróżującym w celach biznesowych. Każdy może skorzystac z kursu, ponieważ zawiera zagadnienia niezbędne na początku nauki każdego języka i porusza tematy, z którymi styka się każdy z nas. Kurs jest ułożony w sposób prosty i gwarantuje przyjemną i skuteczną naukę. To Twój początek drogi do stania się poliglotą a z pewnością zabłyśniesz wśród swoich kolegów i koleżanek w pracy i towarzyszy podróży. Odnajdziesz się w każdej sytuacji za granicą i poczujesz pewność siebie i dumę! Spójrz na tematy, jakie poruszane są podczas kursu a nie będziesz miał wątpliwości jak cenną i przydatną wiedzę zdobędziesz! Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów potwierdzających znajomość jezyków - wystawionych przez Uniwersytet w Walencji (Hiszpania). A także bedziesz przygotowany, aby wziąć udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zagraniczne uniwersytety. Podczas niniejszego kursu, otrzymasz informacje gdzie i jak zdobyć certyfikaty i kontynuowac naukę. Certyfikaty za dodatkową opłatą. Wszystko online! 

 

Lekcje na poniższe tematy:

 1. Formy grzecznościowe, przedstawianie się.
 2. Miejsca pobytu, zakwaterowanie, usługi w hotelu.
 3. Zwiedzanie: obsługa turystów w miejscach turystycznych.
 4. Środki transportu i porozumiewanie się w miejscach typu dworzec autobusowy, kolejowy, lotnisko, metro, taksówka, statek, prom.
 5. Sprzęt turystyczny.
 6. Jedzenie i restauracje, bary.
 7. Opis atrakcji turystycznych, przedstawianie oferty klientom w biurach podróży.
 8. Opis pogody i warunków w miejscach turystycznych.
 9. Elementy prawa – wizy, wypełnianie dokumentów, cło, podatki, paszporty.
 10. Zagadnienia finansowe i sprawy urzędowe: ambasada, poczta, bank, korzystanie z bankomatu, kantor.
 11. Wypadki i wzywanie pogotowia, udzielanie pomocy, prośba o pomoc medyczną, opis urazów, ran i chorób oraz podstawowe leki.
 12. Zgłaszanie przestępstwa na policji.
 13. Wynajem samochodu.
 14. Nawigacja, plany, mapy oraz poruszanie się w terenie.
 15. Podstawy gramatyki.

 

Zalety kursu

Co zyszkasz?

 • 2 języki - uczysz się jednocześnie 2 języków. 
 • Możesz poznać 2 języki w stopniu komunikatywnych w krótkim czasie.
 • Będziesz mieć solidne podstawy, by móc kontynuować naukę - otrzymasz wiedzę na temat kursów i szkoleń organizowanych przez uniwersytety, m.in. w Hiszpanii, Australii a nawet w Stanach Zjednoczonych. Kursy i szkolenia na uniwersytetach są w formie online i są certyfikowane.
 • Uczysz się w swoim tempie - z planerem na 20 dni w każdym miesiącu, aby Twoja nauka była jak najlepiej zorganizowana.
 • Nauczysz się najbardziej przydatnego słownictwa i potrzebnych zagadnień.
 • Masz szansę solidnie opanować 2 języki od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego.
 • Nauczysz sie jak się uczyć szybko i skutecznie wykorzystując znakomite metody uczenia się i treningu pamięci
 • Poznasz metody autohipnozy pomocnej w nauce
 • Poznasz struktury i schematy występujące w językach
 • Wyćwiczysz swoją pamięć i osiągniesz poziom zapamietywania co najmniej kilkudziesięciu słów dziennie

 

Język jest kluczem do lepszego zrozumienia kultury, biznesu i innych ludzi. Nauka więcej niż jednego języka pozwala nawiązać więcej kontaktów z ludźmi, doświadczyć różnych kultur i zdobyć wymarzoną pracę za granicą.

Naucz się mówić po hiszpańsku i angielsku w tym samym czasie dzięki skutecznym, zabawnym i unikalnym metodom. Jestem tutaj, aby pomóc Ci nauczyć się dwóch języków jednocześnie.

Jednoczesna nauka dwóch języków. Naucz się zarówno hiszpańskiego jak i angielskiego. 10 miesięcy nauki, ze skuteczną i przyjemną metodyką. Spraw, aby nauka stała się pasją!

 

 

Po zamówieniu otrzymasz kod dostępu do kursu oraz szczegółowe informacje. 

 

Regulamin kursu

Regulamin kursu online

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Stronę monika-kursy.pl
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Strony.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – właściciel strony – Monika Steltmann-Mucha, NIP: 5591873282, REGON: 341384841

Strona - strona www, znajdująca się pod adresem monika-kursy.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Strony), umożliwiająca Użytkownikom/Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Strony, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning.

Sklep – sklep pod adresem: kursy.ovel.pl

Użytkownik - osoba, korzystająca z zasobów Strony bez konieczności logowania (po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie).

Klient - osoba, która kupiła produkt w sklepie kursy.ovel.pl i korzysta z kursu na stronie monika-kursy.pl

Szkolenie/kurs - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w Opisie szkolenia/kursu.

 

Warunki techniczne

 1. Do korzystania z zasobów Strony, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach/szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Strona wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Strony, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

 

Ceny

 1. Wszystkie podane na Stronie i w Sklepie ceny Szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Klient dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
 2. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Klienta, zmiana ceny NIE MOŻE zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Klientów cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.

 

Realizacja zamówień

 1. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi.
 2. Użytkownik, który został Klientem, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu na okres bezterminowy.
 3. Dane umożliwiające dostęp do kursu Klient otrzyma w okresie do 7 dni (w wyjątkowych przypadkach do 10 dni) po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy.
 4. Dane umożliwiające dostęp do kursu Klient otrzyma na adres e-mail podany w procesie rejestracji w Sklepie.
 5. Za udział w szkoleniu/kursie Klient otrzymuje rachunek, wystawiony przez Usługodawcę w oparciu o dane Użytkownika, podane w procesie rejestracji w Sklepie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do przesłania łącznie 10 zestawów na serwer, do którego Klient uzyskał dostęp w procesie zakupu kursu w Sklepie.

 

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie ze Strony i Sklepu przebiegało bez zakłóceń, a Strona i Sklep działały bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Strony, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze Strony.
 2. Klient, który na skutek usterek po stronie Stronie nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Strony.

 

Korzystanie z kursu

 1. Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Regulaminu. Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów i udostępnionych materiałów.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze strony, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Strony należy do Usługodawcy.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Strony, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce "Kontakt".
 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 

c.d.

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Stronie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

 c.d.

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI na stronie kursy.sellingo.pl i monika-kursy.pl
 2. Dokonując rejestracji w Sklepie kursy.ovel.pl wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Kientowi zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania zaświadczenia i uczestnictwie w kursie. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia - uczestnictwa w Szkoleniu/kursie.
 6. Użytkownik/Klient ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.
 7. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Użytkownik/Klient wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Slepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Polecane produkty

3
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl