KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kursy.sellingo.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.


§ 1. Informacje ogólne i dane sklepu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów w sklepie internetowym kursy.sellingo.pl. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego Regulamimu. Akceptacja warunków Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji zamówienia w Sklepie.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem http://kursy.sellingo.pl/regulamin. Natomiast aktualna Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://kursy.sellingo.pl/polityka-prywatnosci.

3. Właścicielem Sklepu jest:
Monika Steltmann-Mucha

NIP: 5591873282, REGON: 341384841

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.


4. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Monikę Steltmann-Muchę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach:
- dokonywania transakcji w Sklepie (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).

Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności.

§ 2. Rejestracja

 1. Klient może wypełnić formularz rejestracji konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sklep pod podanym adresem email. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.
  2. Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  3. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

  4. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać email z prośbą o usunięcie konta pod adresem e-mail: info@kursy-steltmann.pl Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


§ 3. Zawarcie umowy

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zakupu jednorazowego, włącznie z wciśnięciem przycisku oznaczonego „ZAMAWIAM I PŁACĘ.


  2. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez kupującego emaila z potwierdzeniem zawarcia umowy.


§ 4. Warunki ogólne sprzedaży wysyłkowej

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę kursy.sellinngo.pl, na których można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem. Katalog Produktów znajduje się na stronie kursy.sellingo.pl

 2. Zamawiający składa zamówienie dokonując wyboru produktów i umieszczając je w tzw. "koszyku". Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie imienia, nazwiska, , adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. W przypadku rozliczeń na fakturę wymagane są również dane dotyczące firmy, na którą będzie wystawiana faktura VAT czyli nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, osoba kontaktowa. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy sprzedaży.


  3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail.


  4. Zamawiający ma do wyboru formy dostawy wskazane na stronie Sklepu.


  5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.


  6. Zamawiający nie może dokonać modyfikacji zamówienia, które zostało już wysłane.


  7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają ceny kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Zamawiającego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Zamawiający może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie Sklepu.

   

  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty sklepu oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania akcji promocyjnych w Sklepie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

   

§ 5. Sposoby i terminy zapłaty

1. Formą płatności jest płatność przelewem lub wpłata na konto.

§ 6. Czas realizacji zamówień

 

1. Czas wysyłki zamówień, licząc od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto wynosi do 7 dni roboczych.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w
polityce prywatności.

3. Użytkownik, który dodaje opinię/recenzję produktu w Sklepie, może nieobowiązkowo udostępnić niektóre swoje dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania lub zainteresowania. Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Sklepu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Monika Steltmann-Mucha zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

2. Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Monikę Steltmann-Muchę drogą mailową na adres: info@kursy-steltmann.pl.

3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Monika Steltmann-Mucha powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Sklepie.

4. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl